Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend

A borvidék


Badacsonyi Borvidék

Magyarország Európa tradicionális bortermő országai közé tartozik. A magyar borvidékek mind elhelyezkedésükben, mind méretükben különböznek, jellegzetességeik jól követik a termőhelyek sajátosságait. A Badacsonyi borvidék Magyarország egyik legszebb történelmi borvidéke, mely a Balaton észak-nyugati partvidékén a névadó Badacsony-hegy lábánál terül el. A borvidék szőlőültetvényei, a geológiai korban vulkánkitörések eredményeként keletkezett Tanú-hegyek, (Badacsony, Szent György-hegy, Szigliget hegyei, Tóti-hegy, Gulács, Csobánc-hegy , Ábrahám-hegy) lejtőin helyezkednek el. A Badacsonyi borvidék különleges éghajlattal és területi adottságokkal rendelkezik. Éghajlatát elsősorban a Balaton határozza meg, a nagy víztömeg meggátolja a hőmérséklet szélsőséges ingadozását, biztosítja a magas páratartalmat. A hő, fény és nedvesség viszonyok, valamint az ezeket módosító környezeti adottságok, földrajzi szélesség, tengerszínt feletti magasság, lejtők foka, kedvezően befolyásolják a szőlő érési folyamatait. A borvidék talaja a magassági szintek szerint változatos, a vulkanikus hegyek lejtőit pannonhomok, pannonagyag és lösz takarja, a hegyek csúcsa felé haladva bazalttörmelékkel keveredik. A vulkáni kőzetekből képződött talajok káliumban és mikroelemekben gazdagok, melyek a borvidék borainak finom savú, testes, jellegzetesen minerális ízvilágát adják.


  Badacsony Wine Region

Hungary isone of the traditional wine-producing countries in Europe. The Hungarian wine regions are different both in location and in size; their characteristics follow well the specific features of the growing sites. The Badacsony Wine Region is one of the most beautiful historical wine regions of Hungary, which is located on the north-western shore of Lake Balaton, at the foot of the eponym hill, Badacsony. The wine region’s vineyards are situated on the slopes of the monadnocks (Badacsony, Szent György Hill, hills of Szigliget, Tóti Hill, Gulács, Csobánc Hill, Ábrahám Hill), which are results of volcanic eruptions in the geological age. The Badacsony Wine Region has special climate and geographical conditions. The climate is primarily determined by the Lake Balaton, the large body of water prevents extreme temperature fluctuations, ensures high levels of humidity. The heat, light and moisture conditions and the amending environmental conditions (geographical latitude, height above sea level, slope degree) have a positive influence on the grape ripening process. The soilof the wine region is varied according to the altitude levels, the slopes of volcanic hills are covered by Pannonian sand, Pannonian clay and loess, towards the hills’ peak it is mixed with basalt debris. The soils formed from volcanic rocks are rich in potassium and micro-elements, which give fine acidity, typically mineral flavors for the wines of the wine region.


  Badacsonyer Weinbaugebiet

Ungarn gehört zu den traditionellen Weinbauländern Europas. Die ungarischen Weinbaugebiete unterschieden sich sowohl in ihrer Lage, als auch in ihrer Größe. Ihre Besonderheiten folgen den Eigenheiten ihrem Fundort. Der Badacsonyer Weinbaugebiet ist einer der schönsten historischen Weinbaugebiete Ungarns. Er liegt an der nordwestlichen Küstedes Plattensees, am Fuß des Namensgeber Bergs, Badacsony. Die Reibflächen des Weinbaugebietes liegen an den Abhängen von Zeugenbergen (Badacsony, Szent György Berg, die Berge von Szigliget, Tóti Berg, Gulács, Csobánc, Ábrahám Berg), die in dem geologischen Zeitalter als Ergebnis von Vulkanausbrüchen zustande gekommen sind. Der Badacsonyer Weinbaugebiet hat besonderen klimatischenund geografischen Fähigkeiten. Sein Klima wirdin erster Linie durch den Plattensee determiniert, die große Wassermasse verhindert die extremen Temperaturschwankungen und versichert der hohe Luftfeuchtigkeitsgehalt. Die Bedingungen von Temperatur, Licht und Feuchtigkeit, die umgestaltende Umgebungsgegebenheiten von diesen, wie der Breitengrad, Höhe über dem Meeresspiegel, Neigungsgrad haben einen positiven Einfluss auf dem Reifungsprozess der Trauben. Der Boden des Weinbaugebietes ändert sich die Höhe entsprechend, der vulkanischenHängen sind mit Pannon-Sand, Pannon-Lehm und Löss bedeckt, in der Nähe den Bergspitzen ist es mit Basaltschutt gemischt. Die Böden gebildet sich von vulkanischen Gesteine sind reich an Kalium und Mikroelemente, die das feine säurige, körperliche, typisch mineralische Aroma den Weine von dem Weinbaugebiet geben.