Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend

Borlovagrend – Regula

1./
Borlovagrendünk a bor és egymás iránt érzett őszinte tiszteletre épül. Tagjaink vállalják, hogy a bor az élet igenlése, az egészség egyik forrása, a kultúra és a civilizáció hordozója, a legősibb és legnemesebb ital. Tevékenységében a borért érzett minőség, az igényesség, a következetesség, az elkötelezettség érvényesül.
2./
A borlovagrend tagjai becsülik egymást, és mindenkor együtt működnek a borvidék közös céljainak megvalósításában.
3./
A borlovagrend tagjait a fentiek alapján választjuk ki azok közül, akik vállalják a kultúrált viselkedést, a borról szerzett ismeretek folyamatos bővítését, azok terjesztését és a mértékletes borfogyasztást. Embertársaikat a kulturált borfogyasztásra, a borkóstolás művészetére és a borfogyasztás szépségeire tanítják.
4./
A borlovagrend tagjai minden borral kapcsolatos ünnepi rendezvényen öltözetükkel is kifejezésre juttatják a bor iránti tiszteletüket.
5./
A borlovagrendünk tagjai vállalják a díszruha készíttetését, és azt büszkén, elegánsan viselik, mindenkor nyakkendővel, sötét színű nadrággal és cipővel. A díszruhát csak borlovagrendünk rendes tagjai viselhetik. Ruhát kölcsönadni csak rendes tagnak lehet. A pelerin csak avatásra használható.
6./
A borrendi ünnepi rendezvények helyszíne, a helyiségek jellege is fejezze ki az esemény ünnepélyességét.
7./
Az avatást csak ünnepélyes körülmények között, a Nagytanács legalább három tagjának részvételével szabad megtartani, csakis a Nagytanács által meghatározott módon. Az avatandók kötelesek ünnepélyesen, felkészülten megjelenni a ceremónián, ez az ajánlók felelőssége.
8./
A Nagytanács köteles a borlovagrend működéséhez szükséges anyagi alapokat előteremteni. A tagdíj pontos megfizetése minden borlovagrendi tag alapvető kötelessége.
9./
Borlovagjaink ismerjék meg és ápolják borvidékünk szőlészeti, borászati, gasztronómiai tradícióit, népi, nemzeti hagyományait. Hirdessék, hogy a borban öröm, barátság, dal és boldogság van.
10./
Borlovagjaink számára a barátság nem eszköz, hanem cél, baráti kezet olyan baráti szellemben fogadja el, ahogy azt felé nyújtják.

 

Ez egyben lovagrendünk tízparancsolata, amely röviden:

1. tisztelet,

2. együttműködés,

3. kulturált borfogyasztás,

4. ünnepélyes megjelenés,

5. díszruha méltó viselete,

6. ünnepélyes helyszín,

7. méltóságteljes avatás,

8. szilárd anyagi alapok,

9. hagyományápolás,

10. őszinte barátság.

 

a Nagytanács